Hoe maken we georganiseerd buitensporten voor jeugd mogelijk?
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
online lezen  |  afmelden
vrijdag, 24 april 2020
Versoepeling georganiseerd buitensporten jeugd
Op dinsdag 21 april heeft het kabinet aangegeven dat de maatregelen op het gebied van sport vanaf 29 april op een paar punten worden versoepeld. Dit geldt onder andere voor georganiseerde buitensport voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar onder een aantal voorwaarden.  Uitgangspunt is dat de gemeente daarbij de regie heeft. De gemeente Groningen wil de mogelijkheden voor sport – binnen de voorwaarden – zoveel mogelijk stimuleren en faciliteren. Sport050 heeft als onderdeel van de gemeente Groningen de regierol. In deze nieuwsbrief geven we de voorwaarden aan én de wijze waarop we hieraan binnen de gemeente Groningen invulling geven.  De informatie is daarbij nog erg recent en op sommige punten wordt nog gewerkt aan verduidelijking.  We verwachten dat er volgende week in dat geval meer duidelijkheid gegeven kan worden.  Als die duidelijkheid er is zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren.  
 
Gemeente Groningen houdt de regie 
Sport050 heeft als onderdeel van de gemeente Groningen de regie over sport. Sport050 richt zich vooralsnog op de regie van georganiseerde buitensport op de sportparken en nog niet op de openbare ruimte. Sport050 geeft de invulling van de kaders voor sport aan. Vanzelfsprekend vallen deze binnen de landelijke richtlijnen en de richtlijnen van de veiligheidsregio Noord. Sport050 coördineert de behoefte en meldingen. Dit geldt voor alle aanvragen met betrekking tot georganiseerde sport op de sportparken. Dit betreft onder andere verenigingen (binnen en buitensport), onderwijs, inzet van Bslim en georganiseerde sportinitiatieven van andere (commerciële) partijen. De verantwoordelijkheden voor het naleven van de regels en handhaven ligt primair bij de initiatiefnemer / organisator / begeleider. De gemeente voert steekproefsgewijs controles uit in en beheert de sportparken. De gemeente behoudt zich het recht voor een training of sportactiviteit te beëindigen.  
 
Welke regels gelden er voor buitensporten?
Het betreft georganiseerde buitensport. Dus met een begeleider / trainer. Er is geen sprake van een maximum groepsgrootte. Wel moet er voldoende aandacht mogelijk zijn. Voor kinderen tot en met 12 zonder afstandsnormen. En voor jongeren tot en met 18 met de norm van minimaal 1,5 meter afstand. Er kan geen gebruik worden gemaakt van de kantine, kleedkamers en douches. Ook van de toiletten kan waarschijnlijk geen gebruik worden gemaakt. We wachten op nadere richtlijnen hiervoor.
Lees alle regels
Hoe gaan we dat met elkaar regelen?
Sport050 stelt de sportparken open voor georganiseerde buitensport voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Ook binnensportverenigingen kunnen gebruik maken van het aanbod op de sportparken door trainingen buiten te organiseren.  De sportparken zijn zoveel mogelijk beschikbaar: zowel overdag als in de avonden en in het weekend.
Lees meer
Topsport kan trainingen hervatten
NOC*NSF stelt een lijst op met de namen van sporters die als topsporter aangemerkt worden. Alleen die mensen hebben toegang tot aangewezen accommodaties. Topsporters kunnen binnen en buitentrainingen hervatten, op 1,5 meter afstand. Wedstrijden zijn daarbij niet toegestaan.
Lees meer
 
De binnensport kan ook naar buiten
Voor verenigingen die in een sporthal, gymzaal of andere hal sporten kan er ook de wens zijn om voor haar jeugd een training in de buitenlucht aan te bieden. De aanvraag of de ideeën worden volgens hetzelfde proces als voor de verenigingen, die standaard gebruik maken van de sportparken, in behandeling genomen.
Lees meer
Georganiseerd sporten in de openbare ruimte
Er is ook behoefte aangegeven voor georganiseerde buitensport op andere plekken dan een gemeentelijk sportpark. Denk hierbij aan de openbare ruimte (bijvoorbeeld een Cruyff court of een park) of gebruik van eigen buitenlocaties van private organisaties. Op dit moment werken we nog aan nadere uitwerking hiervan. 
Lees meer
Zijn de openluchtzwembaden ook beschikbaar?
Voor de openluchtzwembaden geldt dat landelijk wordt aangegeven dat het openstellen van het buitenbad een lokale afweging is. Dit vraagt om specifieke aandacht. Vereniging Sport en Gemeenten heeft de zwembadbranche gevraagd met een apart protocol te komen over hoe dat zou kunnen.  De veiligheidsregio stelt voor onze regio richtlijnen op en neemt een lokaal besluit.  De veiligheidsregio stelt ook een richtlijn op voor het gebruik van open zwemwater. Zodra de gemeente meer informatie heeft, zullen we de mogelijkheden bekijken en informatie hierover delen
Lees meer
 
Kunnen we ook op natuurgrasvelden terecht?
Omdat de competitie oorspronkelijk was beëindigd, is het onderhoud van de natuurgrasvelden naar voren gehaald. Op dit moment is een groot aantal velden al gerenoveerd. Op die velden kan niet worden gespeeld. De renovatie van een aantal andere velden worden door de nieuwe mogelijkheden alsnog verschoven. Sport050 probeert zoveel mogelijk uit te gaan van inzet van de kunstgrasvelden.
Lees meer
Draaiboek voor sportaanbieders
In een draaiboek voor georganiseerde sport zijn de volgende aspecten relevant om over na te denken. Rooster voor het aanbod op het sportpark. Korte beschrijving hoe tijdens het binnenkomen, uitgaan en tijdens het verplaatsen op het park voor en na de training de 1,5 meter norm wordt gewaarborgd. De afstandsnorm is niet van toepassing op kinderen tot en met 12 jaar.
Lees meer
Gegevens wijzigen  |  Afmelden
Facebook   Twitter   Youtube   Instagram   LinkedIn
Gemeente Groningen
Privacy  |  Disclaimer